31/03/2023
Breaking News

ขอชวนร่วมงานนิทรรศการเวียน “คิดถึงมิเลือน ๙” 11 – 13 ตุลาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมงาน “คิดถึงไม่ลืม 9” เนื่องในวันเหมือนวันสิ้นพระชนม์ 13 เดือนตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยอำนาจวาสนามหาราช บรมที่นาถบพิตร รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ความคิดของใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.ในพิพิธภัณฑสถานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี รวมทั้งรับดูผ่านหนทาง Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • นิทรรศการเทิดทูนพระเกียรติ “ในความทรงจำ” พรีเซ็นท์พระเกียรติคุณ พระความเป็นอัจฉริยะ หลักธรรม หลักคิด รวมทั้ง กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างไม่ทราบลืม
  • นิทรรศการของใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การอบรมวิชาของแผ่นดินรวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับดูนิทรรศการพระมหากษัตริย์รักเรา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ดู ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย จากโครงข่ายพิพิธภัณฑสถานเกษตรฯ จากทั่วประเทศ กว่า 50 ร้านขายของ
  • กิจกรรมก้มรำลึก วันที่ 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมก้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยอำนาจวาสนามหาราช บรมที่นาถบพิตร รวมทั้งยอมรับฟัง เพลงที่ความนึกถึงโดยคุณศรีนทรา นิยากร ที่มาร่วมขับกล่อมเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของเราคนไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมเพลงก้มรำลึกจากคุณครู ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี นักแสดงแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานพระมหากษัตริย์รักเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดวัน

การจัดงานในคราวนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีการจัดงานผ่านแบบออนไลน์ สามารถรับดูถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน