29/03/2023
Breaking News

ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ รับเงินเยียวยา ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th โอนรอบ2 วันแรก! 20 ก.ย.

สรุปขั้นตอน “เช็คสิทธิ์” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ตระเตรียมโอนเงินรอบใหม่ 20 ก.ย. 64

เปิดขั้นตอน “เช็คสิทธิ์” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่กำลังจะเริ่มโอนเงินรอบที่ 2 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ 20 ก.ย. 64 นี้ เป็นต้นไป

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม (www.sso.go.th) หรือ คลิกตรงนี้ กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้เอาประกันตน ดังเช่น มาตรา 39 หรือ มาตรา 40

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และพิมพ์รหัสการันตีดังที่มองเห็นบนหน้าจอ แล้วกดตกลง
ระบบจะแสดงผลลัพธ์การได้รับสิทธิของท่าน แม้ได้รับสิทธิจะขึ้นตัวหนังสือสีเขียว โดยผู้เอาประกันตนที่ได้รับควรต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน (ในกรณีที่เป็นการรับเงินครั้ง แม้เป็นงวดที่ 2 จะได้รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติ)

21

ทั้งนี้ แม้ไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง จำต้องรีบปฏิบัติการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามข้อตกลงที่กำหนด
มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับเงินรอบ 2 วันไหนบ้าง ?
– กลุ่ม มัธยม39 “รอบ 2” โอนเงินวันไหน ?

มัธยม39 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มหมายถึงกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา จำนวน 1.17 ล้าน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 21 ก.ย. 2564

– กลุ่ม มัธยม33 “รอบ 2” โอนเงินวันไหน ?

มัธยม33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดหมายถึงกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 ก.ย. 2564
– กลุ่ม มัธยม40 โอนเงินวันไหน?

มัธยม40 พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม มี จังหวัดนครราชสีมา ระยอง ราชบุรี จังหวัดสระบุรี สุพรรณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก จังหวัดอ่างทอง นครนายก จังหวัดสมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 เดือนสิงหาคม64) จำนวน 2.3 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 20–21 ก.ย. 2564

มัธยม40 พื้นที่ 13 จังหวัดหมายถึงกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 22-23 ก.ย. 2564

มัธยม40 ในพื้นที่ 3 จังหวัดหมายถึงจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา จำนวย 3.45 แสนคน (ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 เดือนสิงหาคม64) จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท วันที่ 28 ก.ย. 2564