28/09/2022
Breaking News

“คนละครึ่งเฟส 4” มีลุ้น คลังจ่อชง ครม.สัปดาห์หน้า ข้างหลังนายกฯปลื้ม

ราษฎรรอคอยลุ้นเลย โครงงาน “คนละครึ่งเฟส 4” กระทรวงการคลังจ่อชงเข้าครม.สัปดาห์หน้า หลังนายกรัฐมนตรียินดีชี้ช่วยทำให้ราษฎรกล้าใช้สอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อัปเดตปัจจุบันความคืบหน้าโครงงานคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงงานที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้สอยภายในประเทศ ช่วยทุเลาภาระค่าใช้สอยกับภาคราษฎร รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านรวงรายย่อยทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้ราษฎรลงทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านคนร่วมกัน โดยจากการทำงานโครงงานคนละครึ่งในแต่ละระยะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาจัดว่าได้รับผลตอบรับจากราษฎรค่อนข้างดี ราษฎรสามารถออกมาใช้สอยเพิ่มเยอะขึ้น ประกอบกับช่วงโค้งสุดท้ายของปี รัฐบาลจึงเพียรพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้าย ผ่านโครงงานรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่นานัปการ รวมทั้งแน่ๆว่าโครงงานครึ่งละครึ่งเป็นโครงงานที่ได้รับการตอบรับจากราษฎรค่อนข้างดี

ปัจจุบันนี้โครงงานคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.81 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 82,670.2 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ราษฎรจ่ายสะสม 42,032.9 ล้านบาท รวมทั้งเมืองร่วมจ่ายสะสม 40,637.3 ล้านบาท
แต่มีกระแสข่าวออกมาว่า กระทรวงการคลังจะชง โครงงานคนละครึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พินิจพิเคราะห์อีกรอบในการประชุม ครม.ในวันอังคารที่ 19 เดือนตุลาคม 2564 ราษฎรรอคอยลุ้นได้เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการพิเคราะห์เคาะโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 แน่ๆ

เนื่องด้วยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมที่ราษฎรมีการปรับนิสัยรวมทั้งทยอยออกมาดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่กันแล้ว มาตรการต่างๆที่รัฐบาลวางไว้ ทำให้วันนี้ทั้งหมดทุกอย่างเริ่มคลี่คลายรวมทั้งเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นเรื่อยโดยยอดการใช้จ่ายโครงงานสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอปรี่แพลตฟอร์มปัจจุบัน เพียงแต่ 4 วันแรก (4 –7 เดือนตุลาคม 2564) ของโครงงานคนละครึ่งระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสม 112.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ราษฎรจ่าย 57.9 ล้านบาท รวมทั้งเมืองร่วมจ่าย 54.5 ล้านบาท ส่วนโครงงานยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสม 94,703 บาท แล้ว