28/09/2022
Breaking News

ครม.รับรู้ เขยื้อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งฐานราก

ครม.รับรู้ เขยื้อนแผนการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งโครงสร้างรองรับ-พัฒนาระบบองค์ประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแผนการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ที่อพาร์เม้นท์โซฟิเทล กระบี่ คนมั่งมีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา อพาร์เม้นท์ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.เดินทาง) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า ครม.รับรู้การลงพื้นที่ดูงานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิเช่น กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต จังหวัดระนอง รวมทั้งสตูล เพื่อขับเคลื่อนแผนการรวมทั้งแผนการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการแข่งของไทย เช่น แผนการพัฒนาสนามบินจังหวัดระนอง สนามบินนานาชาติกระบี่ แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงท่าเรือภูเก็ต รวมทั้งแผนการนำสายสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว รวมทั้งก่อสร้างท่าเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผ่านแผนการพัฒนาธุรกิจบริการดินรวมทั้งปุ๋ยเพื่อชุมชน แผนการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ แผนการเพิ่มค่ารวมทั้งพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพรวมทั้งความสวยจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากโครงสร้างรองรับ โดยพัฒนากลุ่มโอท็อป รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งแผนการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวมทั้งปาล์มน้ำมัน โดยเปลี่ยนแปลงระบบที่ทำกินรวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำด้านการครอบครองที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 แก้ไขปัญหาที่ดินรวมทั้งที่อยู่อาศัย รวมทั้งแผนการบ้านมั่นคง รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองรวมทั้งการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 ควบคู่กับการปฏิบัติการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปฏิรูปศักภาพคนประเทศไทยทุกช่วงวัย ทำแผนการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางทางการศึกษาของผู้ทุพพลภาพรวมทั้งด้อยโอกาส รวมทั้งจัดการเล่าเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นสุดยอด ช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยแผนการการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกรวมทั้งทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลรวมทั้งรอบๆร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การปฏิสังขรณ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาบอกว่า รัฐบาลปฏิบัติการตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการผลิตความรู้ความเข้าใจในการแข่งรวมทั้งที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างความสามารถทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการ ยิ่งไปกว่านั้น พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนน การจัดการจัดการภัยพินาศ ติดตามข้อความสำคัญปัญหาการพัฒนาองค์ประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ที่มีความสามารถในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยียนดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับการช่วยสนับสนุนจากกองทุนช่วยเหลือการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน รวมทั้ง 3.การเสริมสร้างรวมทั้งพัฒนาความสามารถเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนยง ติดตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยพอเพียง การปฏิบัติการตามแผนการการจัดการเล่าเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบรวมทั้งการเล่าเรียนตามสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติถัดไป