28/09/2022
Breaking News

ด่วน! คำสั่งตั้งตร. ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผู้บังคับบัญชาตำรวจ ลงนามคำสั่งแต่ง ตำรวจ ระดับ รองผบกรัม-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั่วประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 จัดแจงเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 พฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ตำบลอำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ ลงนามคำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบกรัม และ ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจตราความถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจตราเสร็จ จะส่งคำสั่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไปยัง กองสั่งการสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำสั่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยรู้ต่อไป

ดังนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าเกิดทาง สกพ. ส่งคำสั่งแต่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยรู้ทันที แต่ สามารถตรวจตรารายชื่อการแต่งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบกรัม ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news