31/03/2023
Breaking News

ด่วน! “อนุชา” เปิดเผย ความเห็น มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย มติ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายให้ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.จัดการสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เอ่ยถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลช่วงเหตุการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆอีกทั้งมีการทำการประชาสัมพันธ์โปรโมทขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อตรึกตรองความคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์
นายอนุชา พูดว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 เมษายน 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า ความประพฤติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการเสนอความคิดเห็นทางด้านการเมือง แล้วก็เป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม แล้วก็มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวเนื่องจัดการต่อไป
นายอนุชา พูดว่า ตนสั่งย้ำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เร่งจัดการตามมติมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงเจ้าคณะดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมตรวจตราการกระทำของพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อมิให้กำเนิดความเสื่อมเสียแวดวงสงฆ์แล้วก็พระพุทธศาสนา.