30/03/2023
Breaking News

ตรวจหวย 16 ก.พ. 64 ผลสลากกินแบ่ง สลากธ.ก.ส. สลากออมสิน ในที่เดียว

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1 424603
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 424602 424604
เลขท้าย 2 ตัว 39
เลขท้าย 3 ตัว 057 817
เลขหน้า 3 ตัว 861 318
• ดูผลรางวัลทั้งผอง : ตรวจลอตเตอรี่ 16 2 64 ผลลอตเตอรี่ 16 ก.พ. 2564
ตรวจผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 16 ก.พ. 2564
ชุดสลากออมทรัพย์เกษตรยืนยง ครั้งที่ 18, ชุดสลากธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง2(ช0-ณ9) ครั้งที่ 36, ชุดสลากทวีสิน เกษตรมั่นคง 2 (PH-PQ) ครั้งที่ 30, ชุดสลาก ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3(ด0-บ9) ครั้งที่ 28, ชุดสลากธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง4(ป0-ศ9) ครั้งที่ 21, ชุดสลากทวีสิน เกษตรมั่นคง 3 (RA-RT) ครั้งที่ 12, ชุดสลากธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5(กA – งV) ครั้งที่ 6
• ดูผลรางวัลทั้งผอง : ตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. งวด 16 ก.พ. 2564
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 ก.พ. 2564
ผลของการออกเลขสลากชำระคืน : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี
• ดูรางวัลที่หมด : ผลสลากออมสิน 16 2 64 สลากออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 ก.พ. 2564
ผลของการออกเลขสลากชำระคืน : สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี
• ดูรางวัลทั้งผอง : ผลสลากออมสิน 16 2 64 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี