31/03/2023
Breaking News

นายกหนุ่ยเชื้อเชิญชาวหัวหิน “มาฉีดวัคซีนสิโนฟาร์มกันดุ๊”

วันที่ 23 สิงหาคม นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรเมืองหัวหิน เผยตอนหลังเป็นประธานการสัมมนาร่วมกับคณะผู้บริหาร

เทศบาล ปลัดเทศบาล สท.รวมทั้งข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดยาสิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองหัวหิน ให้กับพสกนิกรในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจำนวน 27,500 คน แล้วหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ชั้น 10 อาคารจอดรถยนต์ โรงหมอหัวหิน เพื่อตรวจทานความพร้อมเพรียงสถานที่ในการฉีดยาสิโนฟาร์มในวันแรก

nayok1

นายนพพร วุฒิกุล พูดว่า ตามที่เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดซื้อวัคซีนหนทางสิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส งบประมาณ 50 ล้านบาท สำหรับพสกนิกรในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว สถานประกอบการรวมทั้งพสกนิกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนกระทั่งตอนนี้ โดยได้เปิดให้พสกนิกรสมัครสมาชิกจองวัคซีนไว้จนกระทั่งครบตามจำนวนเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ให้พสกนิกรที่สมัครสมาชิกไว้แล้วได้ตรวจตราข้อมูลส่วนบุคคล ลำดับ วันเวลา รวมทั้งสถานที่เข้ารับบริการฉีดยา ดังนี้มีพสกนิกรได้สมัครสมาชิกเกินเป้าหมายไว้พอสมควร ซึ่งห้องประชุมให้สำรองไว้สำหรับกรณีมีผู้ถูกคัดเลือกชื่อออกหรือสละสิทธิการเข้ารับวัคซีน

nayok2

สำหรับพสกนิกรที่สมัครสมาชิกฉีดยาสิโนฟาร์มกับทางเทศบาลเมืองหัวหินไว้จำนวน 27,500 คน แบ่งฉีดเป็น 2 รอบ รอบแรกจำนวน 15,000 คน ระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค. 64 รวมทั้งรอบ 2 อีก 12,500 คน ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 64 โดยทั้งยัง 2 รอบเริ่มฉีดเวลา 07.00 น.ที่ชั้น 10 อาคารจอดรถยนต์ ตึกสีส้ม โรงพยาบาลหัวหิน พสกนิกรสามารถตรวจตรารายนามผ่านระบบออนไลน์พอดี https://vaccinehuahin.com/ หรือที่กระดานปิดประกาศที่สวนสาธารณะ กระโจน กิ่งเพชร รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารพอดี เว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน www.huahin.go.th หรือ ไลน์โอเพ่นแชท “จองฉีดยาสิโนฟาร์ม ทม.หัวหิน” รวมทั้งเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองหัวหิน https://www.facebook.com/HuaHin.Town.Municipality และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวหัวหินได้มาฉีดยาสิโนฟาร์มในครั้งนี้ให้ครบถ้วนตามเป้าหมายด้วย.