30/03/2023
Breaking News

นายกฯสั่งกลับโฉม’ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’สู่ระดับโลก วางเป้าไตรมาสแรกปี 65 โกยเงิน 6 หมื่นล.

ผู้ประกาศรัฐบาลเปิดเผยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สร้างรายได้กว่า 2.3 พันล้านบาท ด้านนายกฯ สั่งเดินหน้ากลับโฉมท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สู่ระดับโลก ตั้งเป้าหมายข้างในไตรมาสแรกปี 65 โกยรายได้จากนักเดินทางฝรั่งทะลุ 6 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า ตอนวันที่ 2 กันยายน2564 นายธนกร วังบุญอาจจะชนะ ผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) มีปริมาณนักเดินทางสะสมถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปริมาณ 38,699 คน โดยในปริมาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วพบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรอง คิดเป็น 0.3% ของนักเดินทางทั้งหมด ในขณะปริมาณการจองที่พัก SHA+ Phuket Sandbox ในการเข้าพักระหว่างเดือน ก.ค. 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 716,898 คืน ส่วนโครงงานสมุยพลัส (Samui Plus) และโครงงานส่วนเสริมของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Extension) มีปริมาณนักเดินทางสะสม ทั้งหมด 907 คน และ 399 คน ตามลำดับ

ดังนี้ ราคาด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสำหรับโครงงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่ 27 กันยายน 2564 อยู่ที่ประมาณ 2,254 ล้านบาท โครงงานสมุยพลัสอยู่ที่ 66.58 ล้านบาท และสำหรับโครงงานส่วนเสริมของภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์อยู่ที่ 12.16 ล้านบาท รวมสร้างราคาด้านเศรษฐกิจกว่า 2,330 ล้านบาท

นายธนกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยว โดยขยายผลและกลับโฉมการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เป็นสถานที่เที่ยวระดับโลก (World Class Destination) ตั้งเป้าหมายนักเดินทางฝรั่งที่เดินทางเข้าประเทศในตอนไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และไตรมาสแรกของปี 2565 ปริมาณ 1 ล้านคน หรือเฉลี่ยแล้ววันละไม่น้อยกว่า 5,000 คน คาดว่าจะสร้างรายได้จากนักเดินทางฝรั่งไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท

ซึ่งมีการปฏิบัติงานปลดล็อกเงื่อนไข อย่างเช่น การลดวันกักบริเวณเหลือ 7 วัน การตรวจ RT-PCR ก่อนมาและเมื่อถึงท่าอากาศยาน ต่อไปให้ตรวจแบบ ATK, ใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยออนไลน์แบบหมู่คณะ (Group COE), การอนุญาตเที่ยวบินการขายของรัสเซียให้สามารถเดินทางไปสู่ภูเก็ต ฯลฯ

ดังนี้ การพัฒนาเพื่อกลับโฉมภูเก็ตสู่สถานที่เที่ยวระดับโลก (World Class Destination) ในปี 2565 ภายใต้แนวคิด SUPRA มี 1. Safety สร้างความมั่นในด้านความปลอดภัย 2. Upgrading โดยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและการยกระดับระบบสาธารณสุข 3. Pro-Poor การเยียวยาและดูแลพสกนิกรฐานราก สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Tourism) 4. Refine การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขความสามารถใหม่ๆให้กับแรงงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มราคาสินค้า และ 5. Activities ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือวิธีขายและกิจกรรมระดับโลกด้วย