25/03/2023
Breaking News

ประกันสังคม ประกาศ จัดเตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมพร้อมยังไง ตรงนี้

เตรียมพร้อมผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนวัววิด 19 เข็มที่ 2 เตรียมเช่นไร ได้ฉีดวันไหน วิเคราะห์ถึงที่กะไว้นี่

วันที่ 12 เดือนสิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย กล่าวว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะประเภท รองผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมพร้อมสำหรับในการฉีดวัคซีนวัววิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ตอนวันที่ 7 เดือนมิถุนายน ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งเนื้อหามีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนแบรนด์ใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งปวง โดยแบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า แล้วก็จะครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ข้างใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าอย่างเดิม

– ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนมิถุนายน – 21 ก.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนสิงหาคม – 28 กันยายน 2564

– ส่วนกรุ๊ปฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตอนวันที่ 12 ก.ค. 2564เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแบรนด์สิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ข้างใน 3-4 สัปดาห์ เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งปวงเช่นกัน

– สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 6 เดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 เดือนสิงหาคม 2564

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรุ๊ปจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด อย่างเช่น นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร แล้วก็จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 13 เดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16-27 เดือนสิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดแนะให้ผู้ประกันตนรู้ล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้เตรียมตัวศูนย์ฉีดวัคซีนกระจัดกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดกรุงเทพทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด แล้วก็ทั้ง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ถ้ามิได้รับ SMS จะต้องทำอย่างไร ?

ถ้าผู้ประกันตนอยู่ในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่ได้มีการกำหนดข้างต้น แต่ว่ามิได้รับ SMS นัดแนะ สามารถวิเคราะห์วันนัดแนะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ถึงที่กะไว้หน้าเว็บสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ถ้าไม่เจอข้อมูล ขอให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือถ้ามีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2

การจัดเตรียมก่อนฉีดวัคซีน

– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

– งดการออกกำลังกายหนัก

– ใส่เสื้อที่สะดวกสำหรับการฉีด ได้แก่ เสื้อแขนสั้น

– เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน แล้วก็มาให้ทันตามกำหนดนัดแนะ