26/03/2023
Breaking News

รพ.ราชวิถี ประกาศฉีดวัคซีนโควิด”แก่ผู้ที่”ลงทะเบียนหมอพร้อม เข็ม 2

โรงพยาบาลราชวิถียืนยันเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและเว็บไซต์รพ. รวมไปถึงผู้ที่นัดฉีดเข็ม 2 ให้เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดไว้

โรงหมอราชวิถี ออกประกาศให้ผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านเว็บของโรงหมอราชวิถี แล้วก็ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม (ที่ทำรายการเสร็จ) รวมไปถึงผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 2 จะยังคงได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19
ทางโรงหมอขอให้พสกนิกรที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับบริการได้ตามวันแล้วก็เวลา ที่ได้นัดเอาไว้ โดยสถานที่ฉีดวัคซีน สามารถติดต่อได้ที่ จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ โรงพยาบาลราชวิถี)

ดังนี้โรงหมอแจ้งว่าขอให้พสกนิกรติดตามข้อมูลของโรงพยาบาลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งข้อมูลให้รู้อีกครั้ง หรือถ้าต้องการตรวจทานโปรแกรมการนัดหมายแล้วก็หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
ส่วนผู้ที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ทางโรงหมอราชวิถีก็ได้มีข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมตัวก่อนจะเข้ารับการฉีดดังนี้

• นอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง
• ดื่มน้ำมากๆก่อนมาฉีดวัคซีน
• เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อาทิเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม แล้วก็งดเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• ถ้ามีโรคประจำตัว หรือกินยาประจำตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากดภูมิคุ้มกันหรือยาที่มีผลทำให้หลอดเลือดหดตัว อาทิเช่นยารักษาโรคไมเกรน กรุ๊ป ergotamine ควรปรึกษาแพทย์ก่อนกระทำฉีด
• หลังได้รับวัคซีน ถ้ามีอาการผิดปกติ อาทิเช่นแขนขาอ่อนกำลัง ชาครึ่งส่วน ปากเบี้ยว กล่าวไม่ชัด ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือแพทย์ในทันที