31/03/2023
Breaking News

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการผลักดันการศึกษาเอกชน (กช.) และก็ที่ทำการผลักดันการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เหตุเพราะสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีดำเนินการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับเพื่อการเรียนรู้และก็สิทธิของเด็กนักเรียน ดังนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา ครู และก็พนักงาน เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• สื่อสารและก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดเทอม
• ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพินิจพิเคราะห์ตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.