ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำบัญชาล็อกดาวน์กรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

ราชกิจจาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามรับประทานอาหารในร้านค้า ห้างสรรพสินค้าปิดเวลา 3 ทุ่ม มีผล 28 มิ.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่กฎระเบียบออกตามความในมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำบัญชาปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้านค้า จับกลุ่มสังสรรค์ งานฉลองครื้นเครง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สำหรับกฎระเบียบนี้ มีผลในพื้นที่กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง รวมทั้งพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา รวมทั้งจังหวัดสงขลา

สรุปกฎระเบียบ ดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง อย่างต่ำ 30 วัน รวมทั้งห้ามย้ายที่แรงงานชั่วครั้งชั่วคราว

2. การจำหน่ายอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มในห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ร้านค้าสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเพียงแค่นั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึง 21.00 น. โดยงดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ให้งดการจัดประชุม การสัมมนา รวมทั้งจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดงานกิจกรรมจับกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจสอบเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ว่าบางทีอาจดำเนินการสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้ชั่วครั้งชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรดูแลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยว ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง อย่างต่ำ 30 วัน ในเส้นทางการติดต่อสื่อสารเข้าออกชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง

8. ให้ราษฎรงดกิจกรรมด้านสังคมที่มีการจับกลุ่ม ในลักษณะการพูดคุย งานจัดเลี้ยงครื้นเครงในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดรวมทั้งเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามขนมธรรมเนียม
คำบัญชานี้มีผลต้ังแต่วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6

Previous post นางเอก คิมเบอร์ลี่ ถามเองจอดำอีกมั้ย แฟนละคร โวยช่อง3 ทำเรตติ้งฮวบ
Next post เพื่อนแห่อาลัย “ประกายฟ้า” ยูทูบเบอร์สาวเสียงดี เสียชีวิตแล้ว