28/09/2022
Breaking News

ลงทะเบียน SME ที่นี่! ช่วยผู้ว่าจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้ “แผนการสนับสนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าเกิดลงทะเบียนตามกำหนดไม่ทัน ภายใน 20 พ.ย. 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำแผนการสนับสนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “สนับสนุนการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 พ.ย. 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือปริมาณร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างแรงงานลูกจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือปริมาณร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาลงทะเบียนร่วมแผนการเพียงแค่ 4 วันเท่านั้น ถ้าเกิดไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาที่ระบุจะก่อให้นาย สถานประกอบการ หมดสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แล้วก็พล.อ.ประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการสนับสนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายสามารถรักษาระดับการจ้างแรงงาน ทำให้ลูกจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกว่าจ้างตามเงื่อนไขแผนการฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว อีกทั้งนาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการค้า แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมห่วงใยนาย สถานประกอบการบางส่วนที่ยังไม่รู้แผนการฯ ตอนนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายในพื้นที่รับผิดชอบทีละราย เพื่อให้ทราบข้อมูลแล้วก็มาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอนนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-10 แล้วก็สำนักงานหางานจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ติดตามนาย สถานประกอบการที่ลงทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อโฆษณาข้อมูลแผนการฯ แล้วก็เร่งรัดให้ลงทะเบียนภายในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าโดยมากที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลแผนการแล้วก็ยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นนายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME สนับสนุนการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บไซต์ “สนับสนุนการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจดูคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินช่วยเหลือ สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินสนับสนุนจากแผนการนี้ ในกรณีที่นายไม่สามารถลงทะเบียนร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายบุคคลปกติ) โดยลงลายมือชื่อรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานหางานกรุงเทพฯพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือถ้าเกิดต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว