26/03/2023
Breaking News

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า โครงงาน “พวกเราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งและพวกเราเที่ยวร่วมกัน ที่รับรองตัวตนเสร็จข้างในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2564 (กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถสำรวจผลของการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “สำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อสำรวจสถานะ
• เลขลำดับบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “สำรวจสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ทีแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์วันแล้ววันเล่าพฤหัสจนกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่สำรวจสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความปรารถนาขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เพียงแค่นั้น โดยสามารถแสดงความปรารถนาได้เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และสามารถสำรวจผลของการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกที ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยเมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะถือว่าผลของการพิเคราะห์ทบทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.