30/03/2023
Breaking News

สายมูห้ามพลาด! “หมอช้าง” เปิดบทสวดมนตร์บูชาดาวพฤหัสบดี รับความโชคดี!

“หมอช้าง” กัณฑ์ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง โพสต์ภาพในอินตราเอ็งรมส่วนตัว พร้อมเนื้อความกล่าวว่า นำบทสวดดาวพฤหัสสำหรับไหว้วันที่ 29 มี.ค.มาฝากครับ วันพรุ่งสามารถรับดาวพฤหัสโดยการทำบุญด้วยเลข 5 หรือ 19 ที่วัด,โรงพยาบาลพระสงฆ์ หรือบูชาพระที่บ้าน

ผู้ใดกันที่ไม่สะดวกสามารถสวดบทนี้เวลา 11.48 น.ได้ครับ

บทสวดบูชาดาวพฤหัสบดี

ตั้งนะโม 3 จบ
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปี เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
(19 จบ )

mhochang1