30/03/2023
Breaking News

“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้ออย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

ปัจจุบันนี้ เว้นเสียแต่วัคซีนโควิด-19 ที่จำเป็นต้องรีบฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับเพื่อการปกป้องโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันนี้ มีหลายแบบ หลายยี่ห้อในตลาด แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน และก็มีคุณภาพ

วันนี้ (30 เดือนพฤศจิกายน 64) สภาหน่วยงานของผู้ซื้อ และก็โครงข่ายนักวิชาการเพื่อผู้ซื้อ แถลงผลของการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” จำพวกใช้ครั้งเดียว โดยมีการพิจารณาคุณภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม-3 ต.ค.64 ส่งไปเพื่อทำการตรวจที่ห้องแลปที่ได้มาตรฐาน จากนั้น มีการจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด เพื่อรายงานผลที่พบการทดลองไม่ว่าจะมอก. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดูแลดูแลหน้ากากอนามัย

พิจารณา หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ตอนทอง” ผู้ตัดสินแนวนโยบายสภาหน่วยงานของผู้ซื้อ ผู้ชำนาญด้านสินค้าและก็บริการ เผยผลของการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยระบุว่า ความยากที่สุดเป็น หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างชาติ ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และไม่กล่าวว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดจำแนกแยกแยะให้ห้องแลปทดสอบตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดลอง แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และก็การใช้แรงงานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ และก็หน้ากากกลุ่มเครื่องมือปกป้องทางเดินหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบห้องทดลอง ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดลอง 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่องหมายถึงสมรรถนะการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ดังเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์และก็ด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95 และก็ “ทดสอบความสามารถสำหรับเพื่อการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลของการทดสอบ ดังต่อไปนี้

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้ควรจะมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • จำนวน 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านกฏเกณฑ์ 3 ยี่ห้อ ดังเช่น LOC , Medicare Plus และก็ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์กว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองการใช้แรงงานด้านการแพทย์ทั่วไปและก็การใช้แรงงานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ควรจะมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ98
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ทดสอบ 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ ดังเช่น Double A Care, THC และก็ Nam Anh
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครอง N95

 • กำหนดให้ควรจะมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ95
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562
 • ทดสอบทั้งหมด 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านกฏเกณฑ์ 13 ยี่ห้อ ดังเช่น Minicare , ตรางู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons และก็ Link Care
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

พิจารณายังไงว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี ชั้นหนึ่งสมหวัง” เลขาธิการสภาหน่วยงานของผู้ซื้อ บอกว่า ข้อสังเกตสำหรับเพื่อการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างต่ำควรจะมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรายังจำต้องพบเจอกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน และก็นี่เป็นเครื่องมือรากฐานที่ต้อง ต้องการมองเห็นการดูแลคุณภาพที่กระจ่าง ผลของการทดสอบครั้งนี้จะช่วยทำให้ปรับผู้ซื้อมีข้อมูลที่พอเพียง และก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง

“เพื่อเลี่ยงสินค้าที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และก็ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานและก็ส่งต่อข้อมูลผลของการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งผลให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเพื่อการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการปกป้องคุ้มครองผู้ซื้อ”