21/03/2023
Breaking News

อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์นา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ท้องนา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

ภายหลังจากหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ราษฎรที่มีทะเบียนสำมะโนครัวอยู่ใน จ.จังหวัดนนทบุรี สัญชาติไทย แล้วก็แก่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นผู้เคยฉีดวัคซีนสิโนแวค 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียนรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนโอกาส “โมเดอร์ท้องนา” ซึ่งทยอยฉีดให้ราษฎรไปแล้วนั้น
ปัจจุบัน วันนี้ (2 ธันวาคม) อบจ.จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ราษฎรลงทะเบียน “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ท้องนา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • รับวัคซีนสิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม ขั้นต่ำ 1 เดือน
  • ราษฎรสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนสำมะโนครัวในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าของบ้านเซ็นรับประกันการอยู่อาศัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการอยู่อาศัย

หลักฐานการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย (แนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน)

ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์สิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 เดือนธันวาคม ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 เดือนธันวาคม