26/03/2023
Breaking News

เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

รู้ยัง? “วันหยุด” เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดเดือนกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “บรรเทาล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! ทั้งยังยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มผู้ประกันตน ที่กำลังจะได้ยื่น “ทบทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเหมือนกัน นอกเหนือจากนี้ รู้หรือเปล่า? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี เมื่อปลายเดือน ธันวาคม2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชักชวนชาวไทยมาเช็ควันหยุดหลายวันประจำเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เพราะว่าในเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา โน่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 และก็ทำให้มีวันหยุดหลายวันตอนสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดหลายวันเดือนกันยายน (วันมหิดล)
ตอนเดือนกันยายนมีวันสำคัญที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมง คือ วันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดหลายวันต่อเนื่องกัน 3 วันร่วมกัน ดังเช่น

– ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

“วันมหิดล” แบงค์ก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” บอกว่า มีการกำหนดวันหยุดกระทำของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ดังเช่น

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ทั้งยังในต.ค. 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 (ทดแทนวันปิยมหาราช) และก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2564 เป็นวันหยุดกระทำของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน