21/03/2023
Breaking News

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 ได้ที่นี่ www.sso.go.th รับเงินแก้ไข 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินเยียวยา ม.33 เช็คสิทธิ์ถึงที่เหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th หากยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความกำหนดถึงการชำระเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ตัวอย่างเช่น จ.กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, ยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี รวมทั้งอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27-28 ก.ย. 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่นั้น รวมทั้งจะโอนเป็นลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

ยิ่งไปกว่านี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถสำรวจสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมถึงที่เหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมทั้งหากผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักกฏเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแต่เมื่อสำรวจสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ต่อจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ กำหนดเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แจ้งชัด แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เช่นกัน

33