30/03/2023
Breaking News

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) สำนักงานบริหารหนี้ฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนจำหน่าย ตัวอย่างเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย และ บมจ.ไทยการขาย
“ประชาชาติธุรกิจ” เก็บกรรมวิธีจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อไป สามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่เหมาะแบงค์ตัวแทนจำหน่าย ดังนี้
• แบงค์ไทยการขาย
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทวดา
• แบงค์เกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อไปสามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนถึงที่เหมาะ สาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย