31/03/2023
Breaking News

เปิดที่มา ‘นางสงกรานต์’ 2564 ‘รากษสเทวี’ เผยคำทำนายว่าอะไร?

ก่อนจะถึงวัน “สงกรานต์” ชวนอ่านตำนาน “นางสงกรานต์” เรื่องราวความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมรู้จัก “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2564 เผยคำทำนายของดวงเมืองปีนี้

เทศกาล “สงกรานต์” เป็นช่วงๆเวลาที่การเดินทางกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมบิดามารดาวงศ์วาน และร่วมกิจกรรมตามจารีตไทย อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมีความสนใจทุกปีโน่นคือ ความเชื่อถือเกี่ยวกับ “นางสงกรานต์” และคำพยากรณ์ดวงเมืองประจำปีในวันปีใหม่ไทย โดยปีนี้ นางสงกรานต์ประจำปี 2564 มีชื่อว่า “รากษสเทวี”


กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์ ชักชวนเปิดตำนาน “นางสงกรานต์” กันอีกรอบและมาดูสิว่าปีนี้ “รากษสเทวี” เผยคำพยากรณ์ดวงเมืองปีนี้ว่ายังยังไงบ้าง?
1. รากษสเทวี “นางสงกรานต์” 2564 มีลักษณะอย่างไร?
อาจารย์คฑา ชินบัญชร ให้ข้อมูลว่าสำหรับ “นางสงกรานต์” ประจำปี 2564 นั้นมีนามว่า “รากษสเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระมือขวาทรงตรีศูล พระมือซ้ายทรงธนูศร เสด็จนอนหลับตา มาเหนือหลังวรวาหะ (สุกร) เป็นพาหนะ
2. เผยคำพยากรณ์ฝน ธัญญาหาร และดวงเมือง
รากษสเทวี เป็นนางสงกรานต์ทุกวันอังคาร มีบทนำนายของปีนี้ว่า จะมีอันตรายกลางเมือง จะกำเนิดเพลิงภัยและผู้ร้าย ผู้คนจะป่วยนักแลฯ, วันพุธเป็น “วันเนา” ข้าวจะแพง คนทั้งหลายจะมีความทุกข์ร้อนร้อน หญิงหม้ายจะพลัดที่อยู่, วันพฤหัสบดีเป็น “วันเถลิงศก” พ่อค้าพานิชย์ทั้งหลาย อันไปค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุภัณฑ์เงินทอง และเป็นสุขมหาศาลแลฯ, นางสงกรานต์ ไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) กษัตริย์จะรุ่งโรจน์ดี
– กฏเกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ เสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า : ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า
– กฏเกณฑ์น้ำธิคุณ ปีนี้ตกราศีกรกฏ ชื่ออาโป (ธาตุน้ำ) : พยากรณ์ว่า น้ำมาก น้ำหลาก
– กฏเกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้นาคราชให้น้ำ 6 ตัว : พยากรณ์ว่า ฝนดีตลอดปี
– กฏเกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อขว้างปะ : กล้าในนา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะประสบทุกข์ตรากตรำโกรธแค้น เพราะว่าทุรกันดารอาหารบ้าง จะวินาศมหาศาลแลฯ