26/03/2023
Breaking News

9 นาฬิกา 9 ก.ย. ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงวัย 18 ปีขึ้นไป

9 โมง 9 ก.ย. ‘ไทยพร้อมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงวัย 18 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน ไทยพร้อมใจ กรุงเทพมหานคร ไม่เป็นอันตราย จัดแจงเปิดให้พลเมืองที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ดังนี้ เป็นวัคซีนคงเหลือจากผู้ที่ไม่มาปรากฏตัว ปริมาณ 100,000 โดส เริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 เดือนกันยายน 2564 เวลา 09.00 น. แล้วก็จะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา โดยจะฉีดยาวันที่ 14-15 เดือนกันยายน 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– พลเมืองทั่วไป แก่ 18 ปีขึ้นไป
– เชื้อชาติไทย
– มีที่อยู่อาศัยอยู่ใน กทม.

ช่องทางลงทะเบียน

– เว็บ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านสบายซื้อที่ร่วมโครงการ เวลา 08.30-18.00 น.

9-1