28/09/2022
Breaking News

ATK 35 บาท “องค์การเภสัชกรรม” ออนไลน์ขายหมดแล้ว! เช็ควิธีสั่งซื้อวันถัดไป

atk1

ชุดตรวจ ATK 35 บาทของ “องค์การเภสัชกรรม” ผ่าน www.gpoplanet.com ขายหมดแล้ววันนี้ เช็คขั้นตอนสั่งซื้อในวันถัดไปถึงที่กะไว้นี่!

วันนี้ (17 เดือนมกราคม65) เป็นวันแรกที่ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) วางขายชุดตรวจ ATK แบรนด์ HIP Biotech (ตรวจแบบ Nasal Swab) ในราคา 35 บาท/ชุด หรือ 700 บาท/กล่อง (20 ชุด) ทางเวบไซต์ www.gpoplanet.com ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ในทุกวัน

แต่ ข้างหลังเปิดจำหน่ายได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง ในตอนนี้หน้าเวบไซต์ดังที่กล่าวถึงมาแล้วขององค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า “สินค้าหมดแล้วสำหรับวันนี้” ส่งผลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อ ATK ราคา 35 บาท ทางออนไลน์วันนี้จำเป็นต้องไปซื้อในวันต่อไปแทน

atk
กรรมวิธีการสั่งซื้อออนไลน์วันต่อไป

สำหรับคนที่สั่งซื้อไม่ทันวันนี้ไม่ต้องเสียใจ เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมจะยังเปิดจำหน่าย ATK ราคา 35 บาทในวันถัดไป

การสั่งซื้อโปรดตรวจสอบ ชื่อ-ที่อยู่จัดส่งให้ถูก (ไม่รับเปลี่ยนข้อมูลจัดส่งวันหลังการสั่งซื้อ) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการเปลี่ยนข้อมูลในใบกำกับภาษีย้อนไป 1 ท่าน สั่งซื้อได้ไม่เกิน 1 กล่อง/เดือน โดยระบบจะล็อกการสั่งซื้อซ้ำด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้สนใจสามารถกรอก Google form เพื่อสั่งจองโดยไม่จำเป็นจำเป็นต้อง Walk in เข้ามาที่ร้านค้ายา

วิธีการใช้ ATK 35 บาท

เวบไซต์องค์การเภสัชกรรม กำหนดวิธีการใช้ ATK 35 บาท แบรนด์ HIP Biotech (ตรวจแบบ Nasal Swab) ไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ใส่ก้านเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเข้าไปในโพรงจมูกลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตร หมุนข้างละ 5 รอบ
3. คลายเกลียวฝาหลอดสกัดแบบอย่าง นำสารสกัดใส่ลงไปในหลอดสกัด
4. นำก้านเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างใส่ลงไปในหลอดสกัดทำการหมุนก้านเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าง 3-5 ครั้ง
5. ปลดปล่อยก้านเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเอาไว้ภายในหลอดสกัดตรงเวลา 1 นาที
6. ทำการบีบใต้หลอดสกัดแล้วดึงก้านเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างขึ้นจากหลอดสกัด
7. ปิดฝาหลอดสกัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สารสกัดไหลออก
8. หยดสารสกัด 3 หยด ลงไปยังตลับทดสอบ
9. อ่านผลของการทดสอบใน 15-20 นาที
10. เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ทิ้งทุกสิ่งในซองพลาสติกที่ให้มา แยกทิ้งเป็นขยะติดโรค