29/03/2023
Breaking News

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจทาน www.เราชนะ.com สมัครสมาชิกพรุ่งนี้!! จำเป็นต้องจัดแจง เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “เราชนะ” ได้รับความพอใจจากประชากรติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยหวังจะได้เรื่อง “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพให้แก่ประชากร เพราะเหตุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขโควิด” แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่ประชากร วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะตรึกตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ สมัครสมาชิก www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยแผนการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยแผนการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการเงินของเมือง พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพระราชบัญญัติกฎระเบียบนักการเมือง พ.ศ. 2535 และที่ปรับแต่งเสริมเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยแผนการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กลุ่มผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

กรรมวิธีการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com และเริ่มทำสมัครสมาชิก “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 ม.ค.64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ ประชากรสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกเราชนะ” แล้วจะมีรายละเอียดของแผนการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ และข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับแผนการเราชนะ และมีช่องให้คลิก “ยืนยัน”
และเข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนตัว หน้านี้ประชากรควรต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ ดังเช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวถึงแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำประมวลผล ให้รอคอยชั่วประเดี๋ยว ภายหลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะปฏิบัติการตรวจทานคุณลักษณะ ตามข้อตกลงแผนการ

ถ้าเกิดพบปัญหาสมัครสมาชิก www.เราชนะ.com ซักถามถึงที่กะไว้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)